body,.do-element-text { color:rgb(204, 204, 204); }h1,h2,h3,h4,h5,h6 { color:rgb(255, 255, 255); } #do-m-menustate:checked ~ .do-nav-m .do-nav-m-title,#do-m-menustate ~ .do-nav-m .do-nav-m-title { background-color:rgb(0, 0, 0)!important; }.do-nav-m-bar { background-color:rgb(248, 248, 248)!important; }.do-site-name *,.do-nav-m-ul li a,.do-nav-m-ul .icon-isSub:before { color:rgb(87, 87, 87); }.do-nav-m-ul li a { font-size:14px; }.do-m-menu-btn span { background-color:rgb(255, 255, 255)!important; }.do-nav-m-ul > li > a,.do-nav-m-ul > li > ul { border-bottom-color:rgb(148, 148, 148); }.do-nav-m .do-site-name img { height:54px; }.do-nav-m .do-nav-page-name { color:rgb(255, 255, 255); } .lt-640 .do-online-service .do-online-service-btn, .lt-640 .do-kf-phoneDefault .do-online-service .do-box-title, .lt-640 .do-kf-phoneBottom .do-online-service .do-box-con, .lt-640 .do-kf-phoneRight .do-online-service .do-box-item { background-color:rgb(41, 91, 181)!important; } .lt-640 .do-kf-icon-box .do-box-item i, .lt-640 .do-kf-icon-box .do-box-item em { color:rgb(255, 255, 255); } /*子导航*/ .z-subnav-conter > .z-sub-nav li a span{color:#ccc;} .z-subnav-conter > .z-sub-nav li.active a span{color:#b6a21a;} .z-subnav-conter > .z-sub-nav li a:hover span{color:#b6a21a;} .z-subnav-conter > .z-sub-nav li a span:after{content: "";display: block;position: relative;width: 100%;height: 1px;background-color:#b6a21a;margin-top: 6px;opacity: 0;} .z-subnav-conter > .z-sub-nav li.active a span:after{opacity: 1;} .z-subnav-conter > .z-sub-nav li a:hover span:after{opacity: 1;} .z-subnav-conter li:hover > ul, .z-subnav-conter li > ul li:hover ul{opacity: 0;} @media only screen and (max-width: 640px){ .z-subnav-conter > .z-sub-nav li a span:after{margin-top: 0px;} } /*文章*/ .do-article-title h1{color: white;} .do-article .breadcrumb a{color: white;} .breadcrumb > li:last-child, .breadcrumb > li:last-child > a{color: #ccc;} .qrcode-box{display: none;} .do-article{border:0;padding-right: 0;} .do-body-content .do-col-10{width:100% !important;} .z-nav-conter li .nav875287:hover .nav{display:block;}

四川鑫坤达建材有限公司

联系我们

CONTACT


  • 公司地址

    成都市金牛区量力商务大厦1706

  • 联系电话

    188-8416-2750

  • 电子邮箱

    593737354@qq.com

  • 版权所有© 四川鑫坤达建材有限公司    蜀ICP备16023474号-1    技术支持: 成都智网创联网络科技有限公司